kancelarija@advokatmarjanovic.com
+387 49 215 621
Dvije decenije iskustva u advokaturi.
Advokatska kancelarija
MARJANOVIĆ

Nekoliko riječi o našoj kancelariji

Advokatska kancelarija Marjanović pruža usluge pravne zaštite i savjetovanja fizičkih i pravnih lica. Iskustvo, profesionalnost i posvećenost svakom klijentu i predmetu osnovni su principi poslovanja kancelarije.

Latinska izreka kaže:

„Nepoznavanje zakona škodi tj. ne opravdava“, a društveni sistem
u kome živimo i radimo ne prašta pravno neukim.

Imovinsko i ugovorno pravo

Advokatska kancelarija Marjanović bavi se zastupanjem fizičkih i pravnih lica u svim vrstama imovinskih sporova ( obligaciono pravnih, porodično pravnih, nasledno pravnih i dr.) kao i u izradi svih vrsta ugovora (u. o doživotnom izdržavanju, sastavljanje testamenata, kupoprodaja pokretnih stvari, u. o zakupu i dr.).

Stvarnopravni i zemljišnoknjižni sporovi

Dugogodišnje iskustvo i praksa u ovoj oblasti rezultiralo je specijalizacijom advokatske kancelarije za ovu vrstu sporova. Neuređenost zemljišnoknjižnog stanja, te vođenje dvostruke evidencije nekretnina dovelo je do čestih sporova koji se samo uz poznavanje stvarnopravnih instituta i istorijata kretanja zakonskih propisa mogu kvalitetno rješavati.

Naknada štete

Iskustvo u zastupanju osiguravajućih društava omogućilo nam je sagledavanje svih problema u ovoj pravnoj oblasti. Oštećeni koji je pretrpio materijalnu ili nematerijanu štetu, uz našu stručnu pomoć dolazi u ravnopravan položaj sa osiguravajućim društvima i na brz i efikasan način dolazi do pripadajuće naknade.

Privredno pravo

U okviru naše djelatnosti bavimo se osnivanjem i pomoći pri upravljanju svih vrsta pravnih lica, preduzetnika te udruženja i fondacija. Bliska saradnja sa knjigovodstvenim biroima, te konsultantskim firmama otvara mogućnost da na jednom mjestu završite sve što je potrebno za početak rada, ali i dugo uspješno poslovanje.

Radno pravo i radni sporovi

Kapitalistički društveni sistem sa sobom je donio bezpoštedni poslovni odnos između poslodavca i radnika. Bilo da ste na strani jednog ili drugog, advokatska kancelarija Marjanović je tu da vam pruže stručnu pomoć u cilju zaštite vašeg prava.

 

Krivično i prekršajno pravo

Advokatska kancelarija uspješno se bavi odbranom i zastupanjem optuženih u krivičnom i prekršajnom postupku pred sudovima BiH.

Ukoliko vam je potrebna pomoć ili savjet pravnika, slobodno nas kontaktirajte!

Naš kontakt telefon je +387 49 215 621

Utisci naših klijenata

Zanimljive sudske parnice

12 May
Okolnost koju svi zagriženi surferi bez izuzetka mrze jeste kad im neko „ukrade“ talas dok su se oni nalazili u boljoj poziciji za „jahanje“ talasa....
Read More
10 May
Kertis Gokej podnio je tužbu protiv grada Lodi u Kaliforniji, kada je jedan od đubretarskih kamiona slučajno udario u njegov automobil. O čemu se radi?...
Read More

Naš tim

advokat marjanovic advokatska kancelarija brcko

Milenko Marjanović

Advokat
Biografija: Rođen 1959. godine u Brčkom. Pravni fakultet završio 1982. godine u Novom Sadu. Radni vijek započinje 1984. godine u...
Read Profile
advokat marjanovic advokatska kancelarija brcko

Srđan Marjanović

Advokat
Biografija: Rođen 1986. godine u Brčkom. Diplomirao 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije iz uže imovinsko...
Read Profile