kancelarija@advokatmarjanovic.com
+387 49 215 621

Naš tim

Rođen 1959. godine u Brčkom. Pravni fakultet završio 1982. godine u Novom Sadu. Radni vijek započinje 1984. godine u Komisiji za komasaciju poljoprivrednog zemljišta Opštine Brčko. 1985. godine započinje rad u Imovinsko pravnoj službi Opštine Brčko, čiji rukovodilac postaje 1989. godine. Na mjestu direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Opštine Brčko nalazi se od 1993. do 1996. godine. Imenovan je za zamjenika javnog tužioca pri Tužilaštvu 1996. godine. U imenik advokatske komore Republike Srpske upisuje se 1997. godine, kada otvara samostalnu advokatsku kancelariju koja uspješno radi gotovo dvije decenije.
advokatska-kancelarija-marjanovic-brcko-advokat-11
Srđan Marjanović

Stručni saradnik

Rođen 1986. godine u Brčkom. Diplomirao 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije iz uže imovinsko pravne oblasti završio 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Pravni lijekovi u zemljišno-knjižnom postupku“. Pravosudni ispit položio je 2014. godine. U advokatskoj kancelariji „Marjanović“ zaposlen od 2011. godine.