kancelarija@advokatmarjanovic.com
+387 49 215 621

Imovinsko i ugovorno pravo

advokat marjanovic advokatska kancelarija brcko

Imovinsko i ugovorno pravo

Advokatska kancelarija Marjanović bavi se zastupanjem fizičkih i pravnih lica u svim vrstama imovinskih sporova (obligaciono pravnih, porodično pravnih, nasljedno pravnih i dr.) kao i u izradi svih vrsta ugovora (u. o doživotnom izdržavanju, sastavljanje testamenata, kupoprodaja pokretnih stvari, u. o zakupu i dr.).