kancelarija@advokatmarjanovic.com
+387 49 215 621

Naknada štete

advokat marjanovic advokatska kancelarija brcko

Naknada štete

Iskustvo u zastupanju osiguravajućih društava omogućilo nam je sagledavanje svih problema u ovoj pravnoj oblasti. Oštećeni koji je pretrpio materijalnu ili nematerijanu štetu, uz našu stručnu pomoć dolazi u ravnopravan položaj sa osiguravajućim društvima i na brz i efikasan način dolazi do pripadajuće naknade